మనఛానల్ వీక్షకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు

0
53

మనఛానల్ ను ఆదరిస్తున్న తెలుగు వీక్షకులకు శుభకృతి నామ నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు….ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో మీరందరు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనసుపూర్వకంగా కోరుకొంటూ…
భవధీయుడు
బుసిరెడ్డి గారి అమరనాథరెడ్డి, ఎడిటర్