మనఛానల్ వీక్షకులకు దసరా శుభాకాంక్షలు

0
503

మన ఛానల్ ను ఆదరిస్తున్న వీక్షక దేవుళ్లందరకి దసరా శుభాకాంక్షలు

-బుసిరెడ్డి గారి అమరనాథరెడ్డి, సి.ఇ.ఓ, మనఛానల్