మదనపల్లెలో ఏ థియేటర్‌లో ఏ సినిమా

0
65
advertisment

మనఛానల్‌ న్యూస్‌ – మదనపల్లె

శ్రీకృష్ణా – కల్కి
సిద్ధార్థ – నిను
వీడని నీడను నేనే
మినీ సిద్ధార్థ – ఓ బేబీ
ఎం.ఎస్‌.ఆర్‌ – మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం
రవి – రాజ్‌దూత్‌
సునీల్‌ – మాయాబజార్‌
సాయిచిత్ర – దొరసాని
ఏ.ఎస్‌.ఆర్‌ – ఓ బేబీ