మదనపల్లిలో ఏ థియేటర్‌లో ఏ సినిమా…

0
18
advertisment

మనఛానల్‌ న్యూస్‌ – మదనపల్లి

సిద్ధార్థ              –  జెర్సీ
మినీ సిద్ధార్థ        –  రోధించే మహిళా శాపం
శ్రీకృష్ణ              –  కాంచన 3
ఎం.ఎస్‌.ఆర్‌       –  రుణం
రవి                –  మజిలీ
సునీల్‌            –  సాహసపుత్రుడు
సాయిచిత్ర         –  కాంచన 3
ఏ.ఎస్‌.ఆర్‌        –  కళంక్‌ (హిందీ)