ఏపి 10వ తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌

0
676
advertisment

మనఛానల్‌ న్యూస్‌ – అమరావతి

తేది (వారం)                 సబ్జెక్టు (పేపరు)                                   సమయం

18-03-2019            ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-1                          ఉదయం 9-30 నుండి
(సోమవారం)                     (గ్రూప్‌ -ఎ)                                మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు                                                    ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌  పేపర్‌ -1                         ఉదయం 9-30 నుండి                                                             (కాంపోజిట్‌ కోర్సు)                           మధ్యాహ్నం 12-45 వరకు

19-03-2019             ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌ -2                         ఉదయం 9-30 నుండి
(మంగళవారం)                (గ్రూప్‌-ఎ)                                     మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు                                                    ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-2                          ఉదయం 9-30 నుండి                                                          (కాంపోజిట్‌ కోర్సు)                              ఉదయం 10-45 వరకు                                                  ఓఎస్‌ఎస్‌సి మెయిన్‌ లాంగ్వేజ్‌                                                                                                          పేపర్‌-1 (సంస్కృతం,అరబిక్‌                     ఉదయం  9-30 నుండి                                                                   పర్షియన్‌)                             మధ్యాహ్నం 12-45 వరకు

20-03-2019               సెకండ్‌ లాంగ్వేజ్‌                                ఉదయం 9-30 నుండి
(బుధవారం)                                                                  మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

22-03-2019               ఇంగ్లీష్‌ పేపర్‌-1                                ఉదయం 9-30 నుండి
(శుక్రవారం)                                                                  మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

advertisment

23-03-2019               ఇంగ్లీష్‌ పేపర్‌-2                               ఉదయం 9-30 నుండి
(శనివారం)                                                                  మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

25-03-2019             మ్యాథ్‌మేటిక్స్‌ పేపర్‌-1                          ఉదయం 9-30 నుండి
(సోమవారం)                                                                 మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

26-03-2019             మ్యాథ్‌మేటిక్స్‌ పేపర్‌-2                          ఉదయం 9-30 నుండి
(మంగళవారం)                                                               మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

27-03-2019             జనరల్‌ సైన్స్‌ పేపర్‌-1                           ఉదయం 9-30 నుండి
(బుధవారం)                                                                 మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

28-03-2019             జనరల్‌ సైన్స్‌ పేపర్‌-2                           ఉదయం 9-30 నుండి
(గురువారం)                                                                  మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

29-03-2019             సోషల్‌ స్టడీస్‌ పేపర్‌-1                           ఉదయం 9-30 నుండి
(శుక్రవారం)                                                                  మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

30-03-2019             సోషల్‌ స్టడీస్‌ పేపర్‌-2                            ఉదయం 9-30 నుండి
(శనివారం)                                                                     మధ్యాహ్నం 12-15 వరకు

01-04-2019            ఓఎస్‌ఎస్‌సి మెయిన్‌                              ఉదయం 9-30 నుండి
(సోమవారం)             లాంగ్వేజెస్‌ పేపర్‌ – 2                            మధ్యాహ్నం 12-45 వరకు                                                   (సంస్కృతం,అరబిక్‌,పర్షయన్‌)

02-04-2019            ఎస్‌ఎస్‌సి (ఒకేషనల్‌ కోర్స్‌)                      ఉదయం 9-30 నుండి
(మంగళవారం)                (థియరీ)                                    ఉదయం 11-30 వరకు