తిరుపతి లో ఏ థియేటర్ లో ఏ సినిమా

0
56
advertisment

మన ఛానల్ న్యూస్ – సినిమా డెస్క్

తిరుపతి

ప్రతాప్ – నీవెవరు

జయశ్యామ్ – అంతకు మించి

విఖ్యాత్ – విశ్వరూపం-2

బిగ్ సినిమా – సత్యమేవ జయతే (హిం)

జగత్ – గీతగోవిందం

శ్రీనివాస – నీవెవరు

కృష్ణతేజ – గూఢాచారి

సంధ్య – లక్ష్మీ

వేల్రామ్స్ – గీతగోవిందం

సీవీఎస్ – చి ల సౌ

మినీప్రతాప్ – ఆటగాళ్లు

శ్రీనివాసతేజ – సాక్ష్యం

పీజీఆర్ : – శ్రీనివాస కల్యాణం

తేజ – ఆర్ ఎక్స్ 100

ఐ.ఎస్.మహల్ – చినబాబు

పళణి- లక్ష్మీ(తమిల్)

సీఎస్ సినిమాస్ : ఆల్పా(ఇ)