ఏ ఛానల్లో ఏ సినిమా 25-08-2018

0
26
advertisment
మన ఛానల్ న్యూస్ – సినిమా డెస్క్

స్టార్ మా సినిమాలు

జవాన్   – 09:00 AM
మిర్చి    – 12:00 AM 

స్టార్ మా  మూవీస్ సినిమాలు

advertisment

లవ్లీ                       – 01:00 AM
సీమ టపాకాయ్       – 03:30 AM
తూనీగా తూనీగా …  – 07:00 AM
S / O సత్యమూర్తి    – 03:00 PM
నెపోలియన్             -06:00 PM
యముడికి మొగుడు  -08:30 PM
సోలో                      – 12:00 AM

స్టార్ మా గోల్డ్ సినిమాలు

కల్పన            – 01:00 AM
అడ్డా               – 08:30 AM
షాక్                – 11:00 AM
ఏటో వెళ్లి పోయింది మనసు – 2:00 PM
రాధా గోపాలం – 8:00 PM

జెమిని మూవీస్ సినిమాలు

జర్నీ                                  – 02:45 AM
బంగారు బుల్లోడు                   – 05:15 AM
ఇంట్లో శ్రీమతి వీధిలో కుమారి   – 07:00 AM
ఆప్తుడు                               – 09:30 AM
శ్వేతనాగు                            – 12:00 AM
అవును వాళ్లిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు   – 03:00 PM
శివమ్                                – 06:00 PM
సిసింద్రీ బాబాయ్                  – 09:00 PM

జెమిని టీవీ సినిమాలు

ఆప్తుడు  –  02:45 AM
శివమ్    – 05:15 A M 

Related image

జెమినీ లైఫ్ సినిమాలు

పోస్ట్ మ్యాన్   – 11:00 AM  
చంద్రవంశం – 03:30 PM

ఈటీవీ సినిమాలు

అక్క మొగుడు   – 09:00 AM

జీ టీవీ సినిమాలు

బలుపు     – 02:00 AM
అభినేత్రి – 08:00 AM 
లై           – 10:00 PM  
విన్నర్    – 01:00 PM